Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcele č. 1466/1, k. ú. Terasa

Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 2 ks drevín rastúcich na parcele  č. 1466/1,  k. ú. Terasa