Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcele č.: 1904, 1905, 1906, 1907, 1908 a 1909 k. ú. Terasa

nformácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 12 ks drevín rastúcich na parcelách č.: 1904, 1905, 1906, 1907, 1908 a 1909 k. ú. Terasa