Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcele č.: 1905/7 k. ú. Myslava

Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 16 ks drevín a kríku na parcele č.: 1905/7 k. ú. Myslava