Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcele č.: 296/1, 296/2, 296/3, 296/4, 296/5, 296/6 k. ú. Južné Mesto

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcele č.: 296/1, 296/2, 296/3, 296/4, 296/5, 296/6 k. ú. Južné Mesto