Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcele č. 481, k. ú. Furča

Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 5 ks drevín rastúcich na parcele č. 481, k. ú. Furča