Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub drevín na parcele č. 514/1, k. ú. Barca

Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 2 ks drevín rastúcich na parcele č. 514/1, k. ú. Barca