Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia - výrub dreviny na parcele č. 216 v k. ú. Barca

Informácia o začatí správneho konania vo veci výrubu: 1 ks dreviny rastúcej na parcele  č. 216 v  k. ú. Barca