Prejsť na obsah

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Výrub dreviny na pozemku reg. „C“, parc. č. 4680/224, k. ú. Terasa