Prejsť na obsah

Zmluva o terminovanom úvere smeruje k zdravšej ekonomike mesta

Zavŕšil sa tak proces refinancovania konzorcionálneho úveru vo výške 24 miliónov Eur, určeného na rozvojové potreby mesta Košice. Potreba refinancovania vychádza z dlhodobého trendu znižovania dlhovej služby mesta s cieľom ďalšieho znižovania úrokovej marže a zlepšenia celkových ekonomických ukazovateľov mesta i jeho ratingového hodnotenia. Najvýhodnejšie podmienky refinancovania súčasného úveru s cieľom dosiahnutia výhodnejšej úrokovej sadzby) ponúkla spomedzi piatich bánk Dexia banka Slovensko a. s., na základe čoho Mestské zastupiteľstvo v Košiciach na svojom 15. mimoriadnom zasadnutí (17. júla 2006) schválilo podpísanie zmluvy o terminovanom úvere. Dexia banka Slovensko a. s., (okrem nej predložili mestu Košice záväzné ponuky HBV Bank Slovakia a. s., OTP banka Slovensko a. s., Tatra banka a. s. a Slovenská sporiteľňa a. s. a VUB a. s.) ponúkla: najnižšiu úrokovú maržu 0, 14 % p. a., nulový spracovateľský poplatok, úver bez zabezpečenia, zvýhodnené úročenie bežných účtov mesta + 1 % p. a. ako bonus, vedenie bežných účtov so zľavou 50 %, zvýhodnené podmienky pre realizáciu hotovostných operácií v Sk – poplatok za účtovnú položku so zľavou 50 %, služby elektronického bankovníctva s nulovým poplatkom. Dexia banka je tiež ochotná a schopná poskytnúť mestu ďalšie financovanie do výšky zákonného limitu 60 % z bežných príjmov mesta za predchádzajúci rozpočtový rok, v roku 2006 teda do výšky 1, 54 mld. Sk. Pri znížení úrokovej marže na zmluvných 0, 14 % p. a. od 1. augusta 2006 a pri rovnomernom splácaní istiny, by úspora nákladov spojených s úverom za 20 rokov predstavovala 87, 5 milióna Sk. Podpisom zmluvy o terminovanom úvere sa predišlo zvýšeným nákladom spojeným s predlžením trvania podmienok súčasného konzorcionálneho úveru a následným poplatkom, súvisiacim so zabezpečením zdrojov doterajších bánk na pokračujúce úverovanie.