Prejsť na obsah

ZOZNAM NEHNUTEĽNOSTÍ vo vlastníctve mesta Košice určených na odpredaj

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice pripravuje na odpredaj nasledovné nehnuteľností:

Formou obchodnej verejnej súťaže (v mesiaci máj 2006)

  1. Nehnuteľností v MČ Košice- DH a MČ Košice-Košická Nová Ves, pozemky parcely č. 2581/19 s výmerou 878 m2, č. 2581/20 s výmerkou 650 m2, č. 2581/21 s výmerou 650 m2, č. 2581/22 s výmerou 787 m2 v k.ú. Furča a pozemok parc. č. 435/3 s výmerou 163 m2 v k.ú. Košická Nová Ves (Lingov ) – určené na výstavbu rodinných domov
  2. Nehnuteľnosť v MČ Košice-Sever, kotolňa súp. č. 3388 a pozemok parc. č. 7201 s výmerou 311 m2 v k.ú. Severné mesto (Lomnická č. 6)
  3. Nehnuteľnosť v katastri obce Malá Lodina, pozemok parc. č. 527/20 s výmerou 890 m2 a parc. č. 463/16 s výmerou 4008 m2 v k.ú. Malá Lodina – určené na výstavbu rodinného domu
  4. Nehnuteľnosť v MČ Košice-Dargovských hrdinov, pozemok parc. č. 3573/27 s výmerou 575 m2 v k.ú. Furča (Kurská ul.) – určené na výstavbu hromadných garáží


Formou dobrovoľnej dražby (19. 4. 2006)

Opakované dobrovoľné dražby voľných bytov:

- na Adlerovej č. 2 – päť dvojizbových bytov (byt č. 4, 14, 17, 19 a 20) s vyvolávacou cenou 630 000,- Sk a 680 000,- Sk a

- na Južnej triede č. 5 – byt č. 2 a č. 5 ako jedna bytová jednotka s vyvolávacou cenou 700 000,- Sk.


Termíny obhliadok:
4. 4. 2006 a 11. 4. 2006 o 9.00 hod. – Južná trieda č. 5
                                        o 9.30 hod. – Adlerova č. 2Kontaktná osoba: Ing. Frankovičová, t.č. 055/6419 321Košice, 22.3.2006