Prejsť na obsah

ZŠ Bernolákova 16, Košice

Ak chce mladý človek získať ocenenie vojvodu z Edinburghu – DofE, musí na sebe pracovať 6-18 mesiacov a prekonať štyri výzvy. Rozvíjať svoj talent/ zručnosť, športovať, angažovať sa ako dobrovoľník a na záver zvládnuť dobrodružnú expedíciu s kamarátmi.

 

Dňa 22.09.2022 sa žiaci Základnej školy Bernolákova 16 v Košiciach, členovia programu DofE, zúčastnili slávnostného odovzdávania Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Žiaci deviateho ročník venovali spoločne stovky hodín dobrovoľníctvu, športu, rozvoju v talente, absolvovali cvičnú a náročnú kvalifikačnú expedíciu. Stovky hodín sebakontroly, sebarozvoja, pokory, sebazaprenia, vzájomnej spolupatričnosti. Žiaci počas desiatich mesiacov venovali svoj čas sociálnym projektom, ekoprojektom, rozvoju svojho blízkeho i širšieho okolia. Pomáhali rodinám v núdzi zo Slovenska, z Ukrajiny, pomáhali zvieratkám z útulku, pripájali sa ku zberu odpadu i šíreniu osvety triedenia odpadkov medzi žiakmi, kamarátmi, rodinou. Pripravili pre školu interaktívny program k oslave Dňa Zeme. Aktivity našich žiakov oslovujú aj širokú verejnosť, ktorá nás podporuje v našich zámeroch a často aj spolupracuje.

 S hrdosťou zisťujeme, že sme jediná štátna základná škola v Košiciach, ktorej žiaci sa opakovane stali úspešnými absolventmi programu DofE.