Prejsť na obsah

ZŠ Bernolákova 16, Košice je škola s veľkým srdcom

Vďaka programu DofE na škole dokazujú žiaci ZŠ Bernolákova 16 v Košiciach svetu, že aj deti dokážu veľké veci. Pod vedením vedúcej a koordinátorky programu pani učiteľky Mgr. Miriam Kucikovej strávili od začiatku školského roka 2023/24 spoločne mnoho desiatok hodín dobročinnými aktivitami v ekologických a sociálnych oblastiach.

 • Prispeli ku likvidácii skládky odpadu na Lomonosovovej ulici, ku likvidácii skládky pri košickom Blšáku a zúčastnili sa zberu odpadu v Borovicovom háji MČ Terasa a v MČ Nad jazerom.
 • Pridali sa ku vysadeniu 200 sadeníc stromčekov v oblasti Bankova.
 • Zúčastnili sa brigády určenej na zútulnenie posedenia pre rodiny a školy v Borovicovom háji v Košiciach.
 • Usporiadali zbierku plastových vrchnákov na podporu liečby chorého Lacka a ich propagácia zbierky sa šíri aj do iných škôl, inštitúcií, dokonca aj do iných miest.
 • Niektorí DofE deviataci sú dobrovoľníkmi v útulku pre zvieratá v Haniske a usporiadali veľkú burzu za účelom nákupu potrieb pre zvieracie útulky v Košiciach.
 • Odniesli darčeky do Azylového domu Dorka deťom, ktoré prišli o svoju mamku.
 • Nazbierali s podporou celej školy plnú dodávku oblečenia pre rodiny v hmotnej núdzi a balíčky s hračkami na Vianoce pre deti z týchto rodín.
 • Spolu s mladšími spolužiakmi sa zúčastnili už tradične Charitatívneho Mikulášskeho behu pre onkologické oddelenie a pripravili vianočné darčeky pre malých bojovníkov – onkopacientov, ktoré im boli osobne odniesť na oddelenie.
 • Pripravili si program pre starkých v sociálnych zariadeniach pri príležitosti odovzdávania Krabičiek plných lásky na Vianoce.
 • Osobne rozniesli vianočné pozdravy vyrobené žiakmi našej školy záchranárom, hasičom, policajtom ako poďakovanie za starostlivosť o našu bezpečnosť a zdravie.
 • Návšteva rodiny s ťažko zdravotne postihnutými členmi počas vianočných sviatkov má tradíciu už tretí rok. Žiaci odniesli nielen tejto rodine zo Slovenského Červeného kríža potravinovú zbierku.
 • V týchto mrazivých dňoch sa chystajú členovia DofE do ulíc s teplým čajom a zimným oblečením pre ľudí bez domova.

Čo je najkrajšie, snáď každá trieda, učitelia školy, školský podporný tím, pani upratovačky, rodičia žiakov, kamaráti z okolia, všetci sa k nám radi pridávajú. Uznania za túto prácu sa škole dostáva i od okolitej verejnosti. A tak si členovia DofE vyslúžili aj pozvanie do Regionálneho rádia východného Slovenska RTVS, aby predstavili svoje aktivity v éteri.

Hoci nevieme pomôcť všetkým, toto je príklad cesty, ako dokážu deti spoločne robiť svet krajším miestom.

Žiaci DofE na ZŠ Bernolákova 16, Košice