Prejsť na obsah

ZŠ Bukovecká 17, Košice

Kvetinová mandala šťastia

V rámci aktivít Dňa Zeme sme urobili kus užitočnej práce na zveľadení nášho školského areálu. S občianskym združením OZ EKO ĽUDIA sa nám podarilo zrealizovať kvetinovú mandalu šťastia.

Ďakujeme pani starostke Ing. Mgr. Lenke Kovačevičovej za finančnú podporu a siedmakom za aktívny prístup pri tvorbe mandaly číslo 18 v rámci mesta Košice. Nech prináša všetkým šťastie.

To, že je veľmi pekná, sa presvedčíte naživo alebo na stránke http://stastie1.websnadno.cz/18-2018-ZS-Bukovecka.html.