Prejsť na obsah

ZŠ Bukovecká 17, Košice

V posledný deň archeologickej sezóny za rok 2019, naši šiestaci navštívili archeologické múzeum a nálezisko v Nižnej Myšli. V bývalom premonštrátskom kláštore sídli od roku 1998 múzeum, kde sú vystavené nálezy vzácnych vykopávok. V niekoľkých miestnostiach si prezreli časť bohatých zbierok, ktoré sa našli na niekoľkých lokalitách v okolí obce.

Žiakov najviac zaujali repliky hrobov s kostrovými pozostatkami a obetnými predmetmi. V lokalite Várhegy si prezreli repliku osady z doby bronzovej. Drevené zruby omietnuté zmesou hliny a slamy nás čakali za drevenou palisádou, ku ktorej viedol drevený most. Videli obetnú jamu a pohrebisko, kde bolo preskúmaných už vyše 800 hrobov.

Poslednou zastávkou bol Koscelek, pozostatky starého kostola zo 14. storočia. Na záver exkurzie žiaci vedúcemu výskumu Dr. L. Olexovi sľúbili, že sa na tieto miesta ešte vrátia a pomôžu pri šírení povedomia o tejto významnej časti našej histórie.