Prejsť na obsah

ZŠ Bukovecká 17, Košice

Leto sa skončilo a škola opäť volá, rozozvučal sa aj školský zvonček. Na ZŠ Bukovecká 17 v Košiciach sme slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 naplánovali v záujme zachovania protiepidemiologických opatrení zvlášť pre 2.-9.ročník a zvlášť pre našich prváčikov. Príchod do školy všetkým spríjemňoval náš školský maskot a mnohým hneď z rána vyčaroval úsmev na tvári. Veľmi sa tešíme, že vďaka pomoci od Karpatskej nadácie a získaniu grantu ,,Škola napriek korone 2.0“ mohol už v závere predchádzajúceho školského roka k nám prvýkrát vstúpiť  nový člen školy – školský maskot Bobríček a stal sa tak už neoddeliteľnou súčasťou našej školy.

Žiaci 2.-9.ročníka sa zišli v átriu školy, kde odznením slovenskej hymny bol odštartovaný nový školský rok. V rámci programu sa nám prihovorila básničkou ,,Školská imunita“ žiačka 4.A triedy a svojim nádherným speváckym talentom všetkých potešila žiačka 8.A triedy. Svoj prvý príhovor pre žiakov, rodičov a všetkých zamestnancov školy predniesla nová pani riaditeľka PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová. Popriala všetkým členom našej školskej rodiny v zdraví prežitý školský rok, veľa síl, radostí zo svojej práce a úspechov pri zvládaní školských povinností.

V divadelnej sále sme osobitne privítali našich malých prváčikov. Rovnako ani pri ich príchode nechýbal maskot Bobríček a program v podobe príhovoru a piesne od veľkých spolužiačok. Slová radosti a priania do nového školského roka vyslovili triedna pani učiteľka a pani riaditeľka. Rodičom sme v mene celej školy poďakovali za prejavenú dôveru preukázanú tým, že zapísali svoje deti práve do našej školy. Hneď v prvý deň boli prváci oficiálne prijatí medzi našich žiakov, a na znak prijatia dostali odznak školy a vrecúško na prezúvky s vlastným menom. Následne sa prváci presunuli do svojej prváckej triedy, kde prvýkrát symbolicky prekročili prah svojej triedy. Na školských laviciach ich čakali krásne prekvapenia, ktoré im budú pripomínať tento výnimočný deň. Veríme, že rovnako s úsmevom na tvári budú všetci prichádzať do školy po celý školský rok.

Srdečná vďaka patrí priateľom našej školy, pretože vďaka ich pomoci, sme mohli nachystať krásne darčeky pre prvákov: magnetky, záložky, tričká, peračníky, ceruzky, omaľovánky, balóny a sladké odmeny čokoládové cookies.

Čaká nás rok plný objavovania prírody, pochopenia zázrakov vedy a techniky, hľadania miesta človeka v ľudskej spoločnosti, spoznávania krás materinského jazyka, vyučovania cudzích jazykov, pátrania po predkoch, či odhaľovania zaujímavostí v regiónoch a ešte oveľa viac. Škola sa stáva pre žiakov druhým domovom, odkiaľ si dennodenne odnášajú nielen vedomosti, ale aj zážitky. Vedomosti a zážitky zo školy sa stávajú cenným bohatstvom, ktoré sa uchovávajú po celý život a nikto nikdy nám ich nevezme.

Školský rok máme otvorený a čaká nás desať mesiacov usilovnej práce. Všetci spoločnými silami sa budeme snažiť naplniť víziu našej školy - pomáhať žiakom vyrásť na dobrých, múdrych, sebavedomých a preto šťastných ľudí. Spolu to postupne všetko hravo zvládneme.