Prejsť na obsah

ZŠ Bukovecká 17, Košice

Ministerstvo školstva SR si ako svoje motto určilo „Inšpiratívna cesta pre inšpiratívnych ľudí“ – výrok, ktorý sa snaží podložiť rôznymi aktivitami a výzvami. Jednou z nich bola aj výzva pre najväčších fanúšikov vesmíru z radov učiteľov a študentov. Tí najzanietenejší, ktorí boli vybraní zo všetkých prihlásených, dostali ako odmenu za svoj prínos a snahu letenku a týždenný pobyt na EXPO 2020 v Dubaji. Jednou z ocenených bola aj Mgr. Antónia Juhásová, učiteľka fyziky na ZŠ Bukovecká 17 v Košiciach.

S nápadom odpovedať na výzvu MŠ prišli vtedajší deviataci, ktorí svojej triednej učiteľke veľmi chceli venovať ten najúžasnejší dar na rozlúčku a vyjadriť tak, čo pre nich znamenala. Boli to práve oni, s kým začala viesť svoj krúžok s názvom Fyzikálny kaleidoskop. Na tomto krúžku, ktorý sa teší popularite od svojho začiatku, žiaci objavujú zákonitosti fyziky hravou formou. Pokusy a zaujímavosti však nepatria len na krúžok, sú súčasťou hodín fyziky pre všetkých žiakov. Aj počas dištančného vzdelávania, keď boli učitelia nútení učiť len cez monitory počítačov a mobilov, fyzika ostala hodinou prezentovaných pokusov, z ktorých niektoré si žiaci pod vedením pani učiteľky mohli vyskúšať aj doma.

Ďalšou motiváciou pre žiakov bola výzdoba učebne fyziky na škole. Pri nástupe pani učiteľky Juhásovej to bola holá miestnosť, kde síce boli lavice, stoličky a katedra, no nič viac. Ako prvé pribudli nástenné obrazy zobrazujúce vesmír s citátmi známych vedcov. Nasledoval ušitý záves predstavujúci vesmír so Slnkom, ktoré namaľovali žiaci, s celou slnečnou sústavou. Planéty majú veľkosť a vzdialenosť od Slnka podľa prepočtov podľa skutočných rozmerov. Na strope sa objavili známe súhvezdia, a  všetky dostupné povrchy v triede sú obsadené ukážkami projektov žiakov.

Pani učiteľka Juhásová strávila v Dubaji týždeň, na ktorý určite do konca života nezabudne. Bol to darček od žiakov, ktorí neberú jej prácu ako samozrejmosť, lebo vnímajú, že to nie je samozrejmosť ani pre ňu. Vkladá do svojej práce svoje srdce, a žiaci to vedia pochopiť aj oceniť. Jej zapálenie a oddanosť učiteľstvu môže byť vzorom pre všetkých nás.