Prejsť na obsah

ZŠ Fábryho 44, Košice

RETRO DEŇ

Pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR sa na našej škole konal RETRO DEŇ.

Žiaci si mohli vybrať obdobie, do ktorého sa oblečú a mnohí doniesli zaujímavé predmety na RETRO výstavu z obdobia ešte pred rokom 1989.

Kto nemal strach pred ostatnými spolužiakmi, tak sa zúčastnil RETRO módnej prehliadky. Najlepšie oblečení RETRO manekýni a manekýnky boli porotou ocenení.

Cieľom akcie určite nebolo zosmiešniť, ale naopak ukázať žiakom, ako sa obliekali a aké predmety používali ich rodičia, resp. starí rodičia. Žiaci mali možnosť niečo staro - nové vidieť a pripomenúť si tieto nezabudnuteľné časy.

Spracovala: Mgr. Z.Lukáčová