Prejsť na obsah

ZŠ Krosnianska 4, Košice

Malá vedecká konferencia

Malá vedecká konferencia je prezentáciou najlepších ročníkových prác a projektov žiakov z celého Slovenska, nadaných detí vo veku od 6 do 15 rokov. Každoročne sa koná v inom meste, v ktorom je realizované vzdelávanie nadaných žiakov. V roku 2017 konferenciu organizovala ZŠ Okružná 17, Michalovce, pod záštitou primátora mesta Michalovce. V r. 2016 konferenciu organizovala ZŠ Krosnianska 4, Košice v spolupráci s Ústavom experimentálnej fyziky SAV Košice, pod záštitou primátora Mesta Košice.

Tohto roku sa konferencia konala 8. 6. 2018 v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pod záštitou dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Gabriela Semanišina, PhD. a v spolupráci so Základnou školou Krosnianska 4, Košice. Malá vedecká konferencia dôsledne napĺňa myšlienku podpory vedy kvalitnými projektmi a ich praktickým prínosom. Jej cieľom je predovšetkým práca s nadanými deťmi a výchova mladých vedcov. Deti počas prípravy svojich projektov si odskúšajú štúdium práce, prípravu materiálu, vypracovanie, obhajobu a prezentáciu na rôznych úrovniach.

Malá vedecká konferencia bola ukážkou najlepších „mladých vedcov" z celého Slovenska. Počas jej konania odznelo 55 príspevkov z rôznych odborov – veda a technika, umenie, šport, príroda, spoločnosť, či história zo 16 škôl Slovenska, ktoré pracujú s nadanými deťmi. Súčasťou konferencie bol odborný seminár riaditeľov základných škôl zameraných na vzdelávanie nadaných žiakov. Pre zúčastnených žiakov pripravili pracovníci UPJŠ krátku prehliadku laboratórií prírodovedeckej fakulty a diskusiu s vedeckými pracovníkmi fakulty.

Na Slovensku dlhodobo pracuje sieť základných škôl s triedami pre nadané deti, ktoré pracujú podľa vzdelávacieho Programu edukácie nadaných detí APROGEN, autorky PhDr. Jolany Laznibatovej, CSc. Koordinátorom tohto systému vzdelávania intelektovo nadaných detí je Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave (ŠpMNDaG). Každoročne sa pre tieto deti organizuje Malá vedecká konferencia, ktorá je výstupom najlepších ročníkových prác a projektov žiakov z celého Slovenska. Je to prezentácia odborného a výskumného zamerania nadaných detí vo veku od 6 do 15 rokov, t. j. od prvákov na základnej škole až po deviatakov.