Prejsť na obsah

ZŠ Mládežnícka 3, Košice - Šaca

Dňa 26. apríla 2021 sa konal 13. ročník celoštátneho kola dejepisnej olympiády. Po víťazstve v  krajskom kole v kategórií C ( 9. ročník) postúpil na celoštátne kolo žiak IX.B triedy Dominik Marton, ktorý navštevuje základnú školu na  Mládežníckej ulici, v Košiciach – Šaci. Vďaka obrovskej chuti po vedomostiach a náročnej príprave sa Dominikovi podarilo obsadiť krásne 3. miesto a získal bronzovú medailu , keď zo 100 možných bodov dosiahol 95 bodov a iba rozdiel 1 bodu ho delil od víťazstva, keďže rozdiely boli veľmi tesné. Dominika pripravovala  na dejepisnú olympiádu PaedDr. Viktória Melicháreková. Táto spolupráca sa ukázala ako účinná.  Už v roku 2019 vyhral Dominik krajské kolo dejepisnej olympiády v kategórií E ( 7. ročník) ale v jeho kategórií bolo krajské kolo finálnym.  Minulý rok  zvíťazil Dominik v okresnom kole vo svojej kategórií, no  kvôli zlej pandemickej situácií sa krajské kolo nekonalo.  

Jeho umiestnenie možno právom považovať za najväčší úspech v histórii školy v rámci predmetových olympiád. Dominik je príkladom, že aj v čase pandémie a dištančnému vzdelávaniu sa dajú dosahovať tie najlepšie výsledky. Svedčí o tom aj jeho umiestnenie na krajskom kole geografickej olympiády, kde sa skončil na 9. mieste a v biologickej olympiáde dosiahol v krajskom kole 8. miesto. Srdečne gratulujeme a želáme mnoho ďalších úspechov v štúdiu aj v živote.

PaedDr. Viktória Melicháreková