Prejsť na obsah

ZŠ Postupimská 37, Košice

Mierový beh

Peace Run (Mierový beh) je najdlhší štafetový beh s horiacou pochodňou, ktorý prebieha cez viac ako 140 krajín sveta . Jeho poslaním je prekonávať kultúrne a náboženské hranice medzi jednotlivými národmi, ľuďmi alebo hranice v nás samých. Je inšpiráciou k hľadaniu toho, čo nás spája, čo v skutočnosti vyjadruje slovo "mier " a ako ho môže každý z nás v bežnom živote napĺňať.
Toto symbolizuje Mierová pochodeň putujúca z krajiny do krajiny, od človeka k človeku, od srdca k srdcu. Medzinárodný tím bežcov ju nesie a odovzdáva všetkým, ktorí sa chcú k tejto myšlienke pripojiť.
Tento rok je pre Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run opäť výnimočný, pretože tohtoročná európska vetva prechádza cez všetky štáty Európy. Štafeta vyštartovala 27. februára v Sofii, hlavnom meste Bulharska a po viac ako siedmich mesiacoch slávnostne ukončí 8. októbra svoju púť v portugalskom Lisabone.
Na Slovensko prichádza Mierový beh 3. júna z Ukrajiny a 10. júna bude ďalej pokračovať do Českej republiky. Počas týchto 8 dní urazí trasu dlhú vyše 570 km.

5. júna sa tím bežcov zastavil aj v Košiciach. Naše deti krátko po ôsmej hodine privítali bežcov na ihrisku. Po krátkom predstavení priebehu a hlavných myšlienok Mierového behu sa deťom bežci predstavili svojimi rodnými jazykmi a žiaci spoznávali, z ktorej krajiny pochádzajú. Nám sa predstavili bežci zo Srbska, Bulharska, Rakúska, Ukrajiny, Česka, Ruska, Guatemaly a spoločne zaspievali pieseň "Peace Run".
Spoločne sme hľadali význam slova "mier", deti sa naučili motto behu: "Mier začína u mňa".
Každý si podržal Mierovú pochodeň a v tichosti vyjadril želanie, ktoré s ňou poputuje k ďalším deťom v iných mestách alebo krajinách.
Po krátkom vystúpení našej speváčky Sabiny a malých tanečníkov sme sa presunuli o pár metrov ďalej, aby sme ako prvá škola na Slovensku spolu s účastníkmi Mierového behu zasadili Strom mieru. Po spoločnom fotografovaní a rozlúčke deti odprevadili bežcov na ich ďalšiu cestu spontánnym potleskom.