Prejsť na obsah

ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice

Absencia osobného kontaktu s rodičmi nás núti a zároveň inšpiruje vytvárať netradičné aktivity, s cieľom stimulovať kontakt s rodičmi, nestratiť ich dôveru a angažovať ich do diania materskej školy.

V našej Základnej škole s materskou školou Želiarska 4 v Košiciach sme v materskej škole zmysluplne naplánovali aktivitu s názvom ,,Jesenné dni s rodičmi“. Nestratili sme odhodlanie vymýšľať spôsob, ako byť v ,,kontakte“ aj bez osobného kontaktu.  Navrhli sme ,,ťahák“ , ako stráviť jesenné dni a pripravili zaujímavý program pre rodičov s deťmi. Výsledkom našej spolupráce je ,,22 jesenných aktivít“.

Technická zdatnosť rodičov sa odzrkadlila  prostredníctvom online nástroja ,,Answergarden“ na našej webovej stránke, kde navrhli aktivity, ktoré nám priblížili ročné obdobie-jeseň a záhradné aktivity počas nej. /príloha č.1/

Odpovede sme zhmotnili aj do obrázkovej podoby, aby si ich vedeli prečítať aj deti.  Spolu s rodičmi si zaznamenajú, ktoré úlohy už splnili. Každé dieťa dostane letáčik domov./Príloha č.2/.

Aj netradičnými aktivitami dávame najavo láskavé prostredie školy, potrebu pomoci rodičov a vďačnosť za komunitu, ktorú sme si rokmi vytvorili.