Prejsť na obsah

ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice

V súlade s Európskou komisiou a jej prioritami pre rok 2022 program eTwinning uviedol európsku tému roka 2022 s názvom "Naša budúcnosť: krásna, udržateľná, spoločná" s podtitulom ,,Školy a nový európsky Bauhaus: Predstava kreatívneho vzdelávacieho prostredia v „zelených“ a inkluzívnych školách.“ Svoju činnosť na Slovensku eTwinning realizuje pod záštitou Európskej komisie a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Medzinárodný eTwinning seminár s názvom „Getting the skills for virtual collaboration in Kindergarten“ sa uskutočnil dňa 10.11. - 12.11.2022 v Bratislave, kde sa zúčastnilo viac ako šesťdesiat učiteľov zo sedemnástich krajín Európy. Komunikačný jazyk seminára bol anglický jazyk.
Posledný deň seminára sa so svojimi skúsenosťami s implementáciou eTwinning projektov do kurikula v materských školách podelila aj Mgr. Martina Lauková, zástupkyňa riaditeľa školy v ZŠ s MŠ Želiarska 4 v Košiciach, ktorej zriaďovateľom je mesto Košice. Z pozície európskej ambasádorky programu eTwinning prezentovala ,,Good practice exapmles“ .
Vďaka možnosti realizácie eTwinning projektov v košických materských školách, stúpa povedomie o kolaborácii s európskymi školami, čím inkluzívnym spôsobom zdvíhame úroveň edukačného procesu.

Autorka článku:
Mgr. Martina Lauková
zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ
ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice