Prejsť na obsah

ZŠ Staničná 13

„Pocta Puškinovi“        

                                           

Krásna ľúbozvučná ruština sa ozývala chodbami  školy - Základnej školy na Staničnej ulici v Košiciach -  v stredu 10. apríla 2019.

Milou povinnosťou, ktorou nás poverilo oddeelnie školstva  Magistrátu mesta Košice  a veľkou cťou pre nás bola príprava a organizácia  už 5.ročníka celomestského kola recitačnej súťaže v prednese ruskej poézie a prózy Puškinov pamätník, určená pre žiakov II. stupňa základných škôl a venovaná velikánovi nielen ruskej, ale aj svetovej literatúry A.S.Puškinovi.

Jazykové laboratórium sa premenilo na recitačnú  sálu, ktorej kapacita pomaly nestačí, pretože súťažiacich  z roka na rok pribúda.   Riaditeľka školy, PaedDr. Eva Pillárová, privítala  všetkých prítomných, predstavila  školu a zaželala  súťažiacim veľa úspechov.

Svojou prítomnosťou nás poctila Mgr. Beáta Lopušniaková,  ktorá milými slovami povzbudila súťažiacich a vyzdvihla dôležitosť a podporu vzdelávania žiakov v cudzích jazykoch. 

Ruština je v ZŠ Staničná 13  jedným zo štyroch cudzích jazykov, ktorý sa naši žiaci radi učia. Svoje vedomosti a zručnosti predviedli v krátkom kultúrnom programe pod vedením  Mgr. Viktoriye Kralik.

Žiaci, rozdelení do dvoch kategórií poézie a prózy, netrpezlivo čakali na svoje vystúpenie. Porota, v zložení troch pedagógov, počúvala a bedlivo dozerala na každý detail – na výber diela, na intonáciu, na obsahovú stránku, na primeranosť, na prejav, na zvládnutie textu, na porozumenie, na výslovnosť. Striedali sa vážne a veselé témy, publikum tlieskalo, smialo sa, ale i plakalo.

Po náročnom výkone nasledovalo malé občerstvenie a vážená porota sa odobrala, aby sa poradila a rozhodla o tých najlepších. Po krátkej prestávke porota vyhlásila výsledky a udelila ceny, ktoré do súťaže  venoval Magistrát mesta Košice, Zväz Rusov a naša škola.

 Víťazom blahoželáme a veríme, že naše mesto Košice budú úspešne reprezentovať ďalej! Všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii patrí naše poďakovanie!

 

 

Košice 13.04.2019                                                                          

Mgr. Z. Meltzerová

ZŠ Staničná 13