Prejsť na obsah

ZŠ Staničná 13, Košice

Žiaci a učitelia ZŠ Staničná13 účastníkmi záverečnej konferencie projektu Erasmus+ KA2 vo Francúzsku

V rokoch 2016 - 2018 realizovala ZŠ Staničná 13 v spolupráci so školami vo Francúzsku, Poľsku, Španielsku a Taliansku projekt Erasmus+ pod názvom "Invent an ideal school through a European Experience", ktorého cieľom bolo modernizovať školy vzájomným porovnávaním vzdelávacích systémov a zavádzať v nich inovácie. Zároveň viesť žiakov k vzájomnému porozumeniu a medzinárodnej spolupráci, ktorej výsledkom je model ideálnej školy, odrážajúci súčasné potreby mladých Európanov.

Každá z partnerských škôl bola raz počas dvojročného obdobia hostiteľskou inštitúciou. Jej návšteva bola príležitosťou oboznámiť sa s jej školským systémom a byť inšpiráciou k modernizácii ostatných škôl. Počas vzdelávacej aktivity v partnerskej škole formovali žiaci svoje predstavy o ideálnej škole, učitelia aj žiaci sa zúčastňovali vyučovacieho procesu a vytvárali mediálne produkty o svojom pobyte - spomienkové videá a fotoknihy. Každú školu navštívili dvaja učitelia a traja žiaci z miestneho projektového tímu Erasmus+.

Záverečnou aktivitou dvojročného projektu bola konferencia, ktorá sa konala 17.05.2018 v priestoroch Úradu departmentu Haut-Rhin vo francúzskom meste Colmar. Za našu školu sa konferencie zúčastnila riaditeľka školy PaedDr. Eva Pillárová, koordinátorka projektu Mgr. Darina Lopatníková a žiaci Karin Krištofčíková zo 7.A, Alexandra Spišáková a Richard Levčík zo 7.B, Juraj Hlubeň zo 8.C a Sophia Spišáková, Viktória Tarnóczyová a Viliam Knap z 9.A.
 
Účastníci projektu sa podelili so svojimi skúsenosťami s realizáciou projektu vo svojich školách, úspešne zavedených inováciách i možnostiach budúcej spolupráce. Zástupcovia žiakov jednotlivých škôl predstavili model ideálnej školy (výsledok dvojročnej spolupráce), do ktorého implementovali osvedčené princípy jednotlivých školských systémov. Škola odráža praktické potreby mladých Európanov. Návrh ideálnej školy je dostupný na webovej stránke projektu erasmusidealschool.webnode.sk. Môže slúžiť ako inšpirácia pre ostatných učiteľov, riaditeľov škôl, či odborníkov pôsobiacich v oblasti školského vzdelávania.

Aj keď v júni 2018 boli po dvoch rokoch aktivity projektu ukončené, v mysliach nám ešte dlho rezonujú spomienky na spoločne strávené chvíle v spoločnosti spokojných, zapálených a bezstarostných mladých ľudí, ktorí majú svoje predstavy o ideálnej škole jasné. Chcú, aby v nej bol dôraz kladený na výučbu cudzích jazykov, aby sa v nej učili veci potrebné pre život. Do vyučovania navrhujú zahrnúť viac projektovej práce a prepojenia teórie s praxou. Ocenili by nej priestor pre tvorivosť, individualitu a možnosť zapojiť sa do chodu školy.
Po dvoch rokoch, ktoré ubehli ako voda vysoko hodnotíme dopad projektu na našu školu, ale aj jeho prínos pre samotných žiakov. Ich účasť v projekte u nich zvýšila povedomie o vlastnej škole i jej potrebách. Medzinárodná spolupráca im umožnila zdokonaliť si komunikačné zručnosti v cudzích jazykoch, zlepšiť sociálne a digitálne kompetencie i zvýšiť kultúrne povedomie. Realizáciou jednotlivých projektových aktivít sa u žiakov vo veľkej miere rozvinulo ich kritické myslenie, zdravé sebavedomie, ale aj tímový duch, či prezentačné zručnosti.

Mgr. D.Lopatníková, koordinátorka projektu