Prejsť na obsah

ZŠ Staničná 13, Košice

Staničná hostiteľom Krajského kola OFJ

 

            "Ak hovoríte s niekým v jazyku, ktorému rozumie, dostanete sa do jeho hlavy,                                                                                                          ak hovoríte s niekým jeho vlastným jazykom dostanete sa do jeho srdca."

                                                                                                                                     Nelson Mandela

Slová Nelsona Mandelu, o ktorých pravdivosti sme sa mali možnosť presvedčiť pri 29. ročníku  krajského kola Olympiády vo francúzskom jazyku, ktorý sa konal v pondelok 18. marca 2019.  Naša škola hostila žiakov, študentov  a učiteľov Košického kraja a pokračovala tak vo svojej dlhoročnej tradícii. 

             Na úvod pozdravila súťažiacich Mgr.Viktória Rozsypalová, odborný radca  Obvodného úradu a garant súťaže. O dôležitosti výučby cudzích jazykov a jej význame hovorila  Mgr.Beáta Lopušniaková, z Oddelenia školstva Magistrátu mesta Košice. Veľkú radosť a podporu našej škole vo výučbe francúžštiny vyjadrila doc.Mgr.Slávka Tomaščíková, vedúca Katedry anglistiky a amerikanistiky UPJŠ. Riaditeľka  Francúzskej aliancie v Košiciach Mgr.Katarína Kukučková informovala o ďalších možnostiach uplatnenia sa.

             Krajské kolo slávnostne otvorila PaedDr.Eva Pillárová,  riaditeľka našej školy a zdôraznila, že francúžština má v našej škole popredné miesto.  Po krátkom kultúrnom programe sa  slova ujala  predsednička poroty krajského kola PhDr.Mária Paľová, PhD., ktorá oboznámila všetkých prítomných s priebehom súťaže, s organizačnými pokynmi, ako aj s pokynmi hodnotenia. Súťažiaci boli rozdelení do šiestich kategórií, kde jednotliví porotcovia rozhodovali o výsledkoch. Najprv sa konala písomná časť a po krátkej prestávke nasledovala ústna časť.  Súťažiaci sa museli popasovať s rôznymi úlohami. Rozhodovanie bolo náročné, ale spravodlivé. O to príjemnejšie bolo oceňovanie tých najlepších. Porota sa tejto úlohy zhostila veľmi dobre. Veď úspešní boli všetci zúčastnení. Nie všetci, však môžu reprezentovať Košický kraj, len víťazi, ktorí si v jednotlivých kategóriách  prevzali diplom a knižné ocenenie. Všetci „zlatí francúzštinári “ budú reprezentovať náš kraj v celoštátnom kole Olympiády vo francúzskom jazyku, ktoré sa bude konať 09.-10.05. 2019  v Bratislave. Je potešujúce, že medzi nimi je aj žiačka zo ZŠ Staničnej, ktorej budeme na celoslovenskom kole v Bratislave držať palce.

 

                  ... čo dodať na záver: učme sa cudzie jazyky, lebo je to kľúč, ktorý nám otvorí  dvere do sveta.

                                                                   Au revoir na budúci rok!

 

 

Košice, 19. 03. 2019                                                                          

Mgr. Z. Meltzerová