Prejsť na obsah

ZŠ Staničná 13, Košice

Realizácia projektov Erasmus + umožňuje mladým ľuďom uvedomiť si dôležitosť štúdia cudzích jazykov a zároveň im vytvára príležitosti rozvíjať svoje kľúčové kompetencie tak, aby sa dokázali v budúcnosti ľahšie uplatniť v európskom priestore. Po poslednom úspešnom projekte Erasmus+ KA2 (2016-2018), v ktorom žiaci Základnej školy Staničná 13 navrhovali model ideálnej školy v spolupráci s rovesníkmi z partnerských škôl vo Francúzsku, Poľsku, Španielsku a Taliansku, odštartovala naša škola v septembri 2019 dvojročnú spoluprácu s francúzskou školou v meste La Seyne sur Mer na juhu krajiny a so španielskou školou v meste Logroño, v regióne La Rioja, na severe krajiny.

V projekte Erasmus+ pod názvom Quijoti proti veterným mlynom: Mladí ľudia snívajúci o novej Európe, budú žiaci zapojených škôl spoznávať kultúrne dedičstvo svojich krajín a na základe získaných vedomostí a skúseností sa budú snažiť o zmeny v spoločnosti prospešné pre obyvateľov regiónov, v ktorých žijú. Jedným z ďalších cieľov projektu je podpora hodnôt národnej a európskej kultúry, vzájomné porozumenie, medzinárodná spolupráca a tolerancia iných kultúr. Pedagógovia zapojených škôl budú spolupracovať v oblasti metodológie a výmeny pedagogických skúseností s využívaním kolaboratívnej metodológie service learning.

Prvé nadnárodné stretnutie koordinátorov projektu sa konalo v dňoch 5. - 7.11.2019 v partnerskej škole Inmaculado Corazón de María v španielskom meste Logroño. Zúčastnila sa ho riaditeľka školy PaedDr. Eva Pillárová a učiteľka anglického jazyka Mgr. Darina Lopatníková. Účastníci stretnutia sa oboznámili s cieľmi projektu, metodológiou service learning, príkladmi dobrej praxe s jej realizáciou v španielskej škole a úlohami na nasledujúce obdobie. Zároveň sa oboznámili so španielskym vzdelávacím systémom, prezreli si hostiteľskú školu a účastníkom projektu predstavili Slovensko a svoju školu.

V prvom roku realizácie projektu sa uskutočnia ešte dve nadnárodné stretnutia koordinátorov - začiatkom februára 2020 v partnerskej škole vo Francúzsku a koncom marca 2020 privítame francúzskych a španielskych partnerov na Slovensku.

 

Mgr. Darina Lopatníková

koordinátorka projektu