Prejsť na obsah

ZŠ Staničná 13, Košice

V dňoch 04.- 06.02.2020 sa vo francúzskom meste La Seyne-sur-Mer uskutočnilo druhé nadnárodné stretnutie koordinátorov projektu Erasmus+ Quijoti proti veterným mlynom : mládež snívajúca o novej Európe, na ktoré vycestovala riaditeľka ZŠ Staničná 13 PaedDr. Eva Pillárová a učiteľka anglického jazyka Mgr. Darina Lopatníková. Stretnutia sa zúčastnili dvaja zástupcovia partnerskej školy Inmaculado Corazón de María zo španielského mesta Logroño a tiež koordinátori projektu z hostiteľskej školy Lycée Paul Langevin. Účastníkov stretnutia privítal riaditeľ školy pán Thierry Vieusses, ktorý hosťom predstavil školu s 1800 žiakmi.

Žiaci zapojení do realizácie projektu predstavili zahraničným hosťom región Provence-Alpes-Côte d’Azur a mesto La Seyne-sur-Mer, v ktorom sa škola nachádza. Informovali ich tiež o ďalších projektoch Erasmus+ do ktorých je škola zapojená, ale aj o dobrovoľníckych, či iných mimoškolských aktivitách, do ktorých sa pravidelne zapájajú. Súčasťou aktivít prvého dňa bola prehliadka areálu školy a stretnutie s učiteľmi cudzích jazykov, ktoré sa na škole vyučujú.  

Cieľom druhého nadnárodného stretnutia bola príprava dlhodobých mobilít žiakov v partnerských školách po metodickej i organizačnej stránke. Súčasťou programu bola aj prezentácia hostiteľských škôl, ich školských vzdelávacích programov a výber účastníkov mobilít. Riaditeľka ZŠ Staničná 13 PaedDr. Eva Pillárová predstavila slovenskú školu rodičom a študentom, ktorí budú v mesiacoch apríl - jún 2020 účastníkmi dvojmesačnej mobility v  Košiciach. Súčasťou programu bola aj návšteva mestečka La Seyne - sur - Mer, v ktorom sa partnerská škola nachádza, ale aj prehliadka neďalekého prístavného mesta Toulon.


V posledný marcový týždeň tohto roka sa bude tretie nadnárodné stretnutie koordinátorov projektu konať v ZŠ Staničná 13 a jeho cieľom bude ukončenie prípravy dlhodobých mobilít žiakov a vypracovanie zmlúv o štúdiu medzi jednotlivými školami. Veríme, že dlhodobé mobility prinesú ich účastníkom nezabudnuteľné zážitky a cenné životné skúsenosti.

 

Mgr. Darina Lopatníková

koordinátorka projektu