Prejsť na obsah

ZŠ Staničná 13, Košice

Výmenné pobyty žiakov sú skvelou príležitosťou spoznať nové kultúry, zlepšiť si jazykové zručnosti a nadviazať nové priateľstvá. Základná škola Staničná 13 každoročne organizuje projekt kultúrnej výmeny so školou v španielskom meste Logroño, v regióne La Rioja.

V aktuálnom školskom roku navštívili naši žiaci partnerskú školu Escolapias Sotillo v Španielsku v novembri 2023. V apríli 2024 hosťovala ZŠ Staničná 13 španielskych žiakov a ich pedagógov v Košiciach. Pri tejto príležitosti prijala zahraničných hostí v priestoroch historickej radnice námestníčka primátora mesta Košice, Mgr. Lucia Gurbáľová, ktorá poďakovala riaditeľke školy PaedDr. Eve Pillárovej a jej pedagógom za organizáciu projektov kultúrnej výmeny, podporu vzájomného porozumenia medzi európskymi kultúrami a budovanie medzinárodných vzťahov.

Počas svojho pobytu na Slovensku spoznali zahraniční hostia hostiteľskú školu, mesto Košice a jeho blízke i vzdialenejšie okolie, zúčastnili sa exkurzií do kaštieľa Andrássyovcov v Trebišove a Národného Parku Poloniny, vďaka čomu mali možnosť spoznať mnoho historických pamiatok a prírodných krás.

V remeselnom centre Topoľa v Poloninách videli ukážky tradičných remesiel tohto regiónu, vyskúšali si, ako sa vyrába domáci chlieb pečený v tradičnej hlinenej peci, mláti obilie, či vyrába hlinená keramika. Navštívili tiež miestny drevený kostolík.

Výmenný pobyt bol pre študentov oboch krajín obohacujúcim zážitkom. Žiaci aj ich pedagógovia boli počas svojho pobytu ubytovaní v hostiteľských rodinách. Mali tak jedinečnú možnosť spoznať iný spôsob života, naučiť sa o novej kultúre a tradíciách, spoznať zaujímavé miesta v hostiteľskej krajine, či nadviazať nové priateľstvá. Zahraniční hostia si domov okrem nezabudnuteľných zážitkov odniesli aj vlastnoručne vyrobený suvenír s tradičným slovenským ľudovým motívom.

Výmenné pobyty sú pre mladých ľudí skvelou príležitosťou rozšíriť si svoje obzory, spoznať nové kultúry, rôzny spôsob života, čo im pomôže pochopiť svet okolo seba, stať sa otvorenejšími a tolerantnejšími voči iným kultúram.

Mgr. Darina Lopatníková, koordinátorka projektu