AUGUST - SEPTEMBER 2014

Čaj o piatej

Môžu Vás zaujať

KASÁRNE - KULTURPARK 38. týždeň
Košice 2016 - kandidát na Európske mesto športu 12.2.2015 Olympiáda seniorov Jahodná
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2012 Ekumenický koncert
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2011 Spevy z Taizé
ULIČKA REMESIEL Odovzdávanie stavby
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2011 Sacrum et societas

Zdieľať