Košice podporili projekt Ulysseus

Mesto Košice podporilo projekt európskej univerzity Ulysseus. Súčasťou aliancie univerzít sa chce stať aj Technická univerzita v Košiciach vďaka projektu Ulysseus, ktorý združuje univerzitu v španielskej Seville, talianskom Janove, francúzsku univerzitu Cote d’Azur, Management Center Innsbruck v Rakúsku a univerzitu aplikovanej vedy Haaga-Helia University vo Fínsku. Cieľom projektu európskej univerzity Ulysseus je vytvoriť stratégie pre vzdelanie a výskum napojené na priority regiónov, v ktorých sa nachádzajú. Okrem inovácií by mala táto spolupráca priniesť aj sociálnu inklúziu a zvýšiť schopnosť zamestnania absolventov. Docieliť to chcú výmennými pobytmi a spoločnou prácou na projektoch do roku 2030.

Môžu Vás zaujať

KUNSTHALLE 20. týždeň
ULIČKA REMESIEL 43. týždeň
KUNSTHALLE 49. týždeň
KOŠICKÝ HRAD 30. týždeň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2011 O Alžbetinu ružu
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2013 Židia v Marseille

Zdieľať