Košické Vianoce 2007

Môžu Vás zaujať

ULIČKA REMESIEL 32. týždeň
PARK MOYZESOVA / KOMENSKÉHO 42. týždeň
MESTSKÝ PARK 34. týždeň
Deň mesta Košice 2012 Voľba Študentského Richtára
SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá 33. týždeň
KASÁRNE - KULTURPARK 1. týždeň

Zdieľať