Návšteva centra Výmenníky

Môžu Vás zaujať

FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2011 Chasidské piesne
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2011 Výročný koncert Zboru sv. Cecílie
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2017 ORBIS PICTUS LEUCHOVIA a CHRÁMY PENATPOLITANY
OSLAVY DŇA MESTA KOŠICE 2013 Stavanie Mája
MESTSKÝ PARK 5. týždeň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2015 CANTATE DOMINO

Zdieľať