Pracovné stretnutie s vedúcimi referátov k opravám komunikácii a medziblokových priestorov na území mesta

Môžu Vás zaujať

SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá 40. týždeň
KUNSTHALLE 10. týždeň
ULIČKA REMESIEL 45. týždeň
JÚL 2015 Čaj o piatej
AMFITEÁTER 42. týždeň

Zdieľať