Valentín 2012

Môžu Vás zaujať

SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá 48. týždeň
MESTSKÝ PARK 44. týždeň
FESTIVAL SAKRÁLNEHO UMENIA 2013 Čarovný koncert
Košice 2016 - kandidát na Európske mesto športu 17.2.2015 SVETOVÁ LIGA VO VODNOM PÓLE
SPOTS - kultúrno-spoločenské centrá 43. týždeň

Zdieľať