Urbanova veža

Čím je kaplnka sv. Michala pre dóm sv. Alžbety při pohľade od juhu, tým je Urbanova veža na severe. Vznikla renesančnou prestavbou pôvodnej gotickej veže (z prelomu 14. a 15. storočia), ktorú v roku 1628 dobudoval prešovský staviteľ Martin Lindtner. Vo zvonici bol umiestnený vyše 7 tón vážiaci zvon svätého Urbana, ktorý v roku 1557 zlial olomoucký zvonolejár František Illenfeld. K ďalšej úprave veže došlo v roku 1775, keď ihlancovú strechu ukončili barokovou cibuľou s dnešným kovovým krížom. K veži sa oddávna primkýnali malé krámiky, ktoré odstránili pri zemných prácach, vykonaných v roku 1899 okolo veže a Dómu. V roku 1912 ich nahradili arkádami. V roku 1966 požiar poškodil vežu, zničil zastrešie a zvony. V rokoch 1967 - 1971 bola veža opravená a reštaurovaná. Zničený zvon bol zrekonštruovaný a vystavený na priestranstve pred Dómom. 

Košičania zasvätili hlavný zvon svojho mesta sv. Urbanovi - patrónovi vinohradníkov, pretože kedysi mesto vďaka obchodu s vínom dosiahlo veľký hospodársky rozmach. V múroch veže je vsadených 36 náhrobných kameňov pochádzajúcich z obdobia 14. až 15. storočia (jeden z kameňov je rímsky zo 4. storočia).

Po rekonštrukcii v roku 1966 tu Východoslovenské múzeum zriadilo pôsobivú expozíciu histórie kovolejárstva, po roku 1995 ju žiaľ, zrušili.

 

Okolie Urbanovej veže na prelome 19. a 20. storočia


trhovisko okolo veže - "chlebový trh"


    strážnik na veži

/miesto: Hlavná ulica/


/© Foto: (1) Zdenko Lipták, (2) Adolf Materna, (3) Alexander Jiroušek/
/(4) Historická fotografia zo zbierok Východoslovenského múzea/
/(5,6) Historické fotografie z knihy KOŠICE 1780-1918,   (7,8) Historické pohľadnice - súkromná zbierka p. Františka Mádaya/