Prejsť na obsah

Urbanova veža

Čím je kaplnka sv. Michala pre dóm sv. Alžbety při pohľade od juhu, tým je Urbanova veža na severe. Vznikla renesančnou prestavbou pôvodnej gotickej veže (z prelomu 14. a 15. storočia), ktorú v roku 1628 dobudoval prešovský staviteľ Martin Lindtner. Vo zvonici bol umiestnený vyše 7 tón vážiaci zvon svätého Urbana, ktorý v roku 1557 zlial olomoucký zvonolejár František Illenfeld. K ďalšej úprave veže došlo v roku 1775, keď ihlancovú strechu ukončili barokovou cibuľou s dnešným kovovým krížom. K veži sa oddávna primkýnali malé krámiky, ktoré odstránili pri zemných prácach, vykonaných v roku 1899 okolo veže a Dómu. V roku 1912 ich nahradili arkádami. V roku 1966 požiar poškodil vežu, zničil zastrešie a zvony. V rokoch 1967 - 1971 bola veža opravená a reštaurovaná. Zničený zvon bol zrekonštruovaný a vystavený na priestranstve pred Dómom. 

Košičania zasvätili hlavný zvon svojho mesta sv. Urbanovi - patrónovi vinohradníkov, pretože kedysi mesto vďaka obchodu s vínom dosiahlo veľký hospodársky rozmach. V múroch veže je vsadených 36 náhrobných kameňov pochádzajúcich z obdobia 14. až 15. storočia (jeden z kameňov je rímsky zo 4. storočia).

Po rekonštrukcii v roku 1966 tu Východoslovenské múzeum zriadilo pôsobivú expozíciu histórie kovolejárstva, po roku 1995 ju žiaľ, zrušili.

 

Okolie Urbanovej veže na prelome 19. a 20. storočia


trhovisko okolo veže - "chlebový trh"


    strážnik na veži

/miesto: Hlavná ulica/


/© Foto: (1) Zdenko Lipták, (2) Adolf Materna, (3) Alexander Jiroušek/
/(4) Historická fotografia zo zbierok Východoslovenského múzea/
/(5,6) Historické fotografie z knihy KOŠICE 1780-1918,   (7,8) Historické pohľadnice - súkromná zbierka p. Františka Mádaya/