Prejsť na obsah

Formuláre žiadostí týkajúce sa dopravy a komunikácií

Formuláre žiadostí týkajúce sa zaujatia verejného priestranstva,
vjazdu motorového vozidla do historickej časti mesta a hudobnej produkcie

 

 

Formuláre žiadostí prideľovania parkovacích miest pre ŤZP

 

 

Formuláre žiadostí prideľovania parkovacích miest za poplatok

 

 /Zdroj: Referát dopravy MMK/