Prejsť na obsah

Jedlé oleje a tuky

ZBER JEDLÝCH OLEJOV A TUKOV

Mesto Košice v spolupráci so spoločnosťou KOSIT a.s. spustilo projekt samostatného zberu použitých jedlých olejov a tukov.

 

Čo patrí do zberu jedlých olejov a tukovAko systém funguje

Obyvatelia majú 120 litrové oranžové nádoby dostupné vo vybraných stanovištiach kontajnerov a tiež v areáli miestnych úradov. Do týchto zberných nádob je potrebné vhadzovať použitý olej v dobre uzatvorenej plastovej fľaši. Olej nie je potrebné nalievať do plastovej fľaše cez sitko.  • K vybraným stanovištiam kontajnerov pri bytových domoch a do areálov miestnych úradov pribudla nová 120 litrová zberová nádoba oranžovej farby s označením Jedlé oleje a tuky

  • Každý obyvateľ má možnosť po použití jedlých olejov a tukov tento odpad zbierať do plastovej fľaše, ktorú po naplnení pevne uzavrie a vhodí do oranžovej zbernej nádoby. Olej tak nekončí v odpadovom potrubí, čím ho môže zaniesť 

  • Spoločnosť KOSIT zabezpečuje vyprázdnenie oranžových nádob a odvoz odpadu na ďalšie zhodnotenie vo frekvencii jedenkrát za dva mesiace, prípadne podľa potreby a naplnenosti. 

  • Použité oleje a tuky odvážame na zhodnotenie do bioplynovej stanice

 

Mapa umiestnenia nádob na zber olejov a tukov

(pre priblíženie kliknite na mapu)

 

Výhody oddeleného zberu:

  • Šetrenie prírodných zdrojov vďaka zhodnocovaniu odpadu
  • Eliminácia zanášania odpadového potrubia
  • Prevencia havárií kanalizačnej siete
  • Znižovanie znečistenia odpadových vôd

 

Krátke animované video 

 Upozornenie: Titulky k videu sa objavia pri spustení videa priamo na kanáli youtube.

 

Máte otázky? 

Napíšte na:  triedim.OLEJ@kosit.sk


Viac informácií je zverejnených na stránke spoločnosti KOSIT