Kancelária prvého kontaktu - Miestne dane

Oddelenie ekonomické

Vedúci oddelenia: Ing. Marta Kažimírová
Tel.: 64 19 280

Referát daní a poplatkov

e-mail*: dane @ kosice.sk
Vedúci referátu: Ing. Tatiana Moleková
Tel.: 64 19 180

* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).


     Daň z nehnuteľností

     Tlačivá na podanie dane z nehnuteľnosti, dane za psa, dane za prevádzkovanie predajného automatu
a nevýherného hracieho prístroja, dane za ubytovanie a dane za vjazd mot. vozidla do hist. časti mesta


     Činnosť referátu daní a poplatkov