Prejsť na obsah

Kancelária prvého kontaktu - Správa majetku mesta

Oddelenie právne a majetkové

Vedúci oddelenia: Mgr. Matej Čontofalský

e-mail*:   sprava.majetku @ kosice.sk
Tel.: 6419 289

* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).


Referát nakladania s majetkom

Vedúci referátu: Ing. Eva Verešová
Tel.: 6419 114
Referát evidencie majetku

Vedúca referátu: JUDr. Ľubica Ferencová
Tel.: 6419 334