Prejsť na obsah

Komunálny odpad - vzdelávacie videá

Upozornenie: Titulky k videu sa objavia pri spustení každého videa priamo na kanáli youtube.


OZV NATUR-PACK pripravila pre partnerské samosprávy, ich školy a iné vzdelávacie inštitúcie ďalšiu zostavu vzdelávacích aktivít. Všetky nájdete na webstránke www.naturpack.sk v sekcii NA STIAHNUTIE - Dokumenty OBCE, vo vzdelávacej zostave informačného materiálu č. 46.

S cieľom zvyšovania environmentálneho povedomia o odpadoch bola opätovne pripravená séria reportáží (YouTube kanál NATUR-PACK verejnosti, portál čiernalabuť/DennikN a iné) a ďalších informačných materiálov na zdieľanie či stiahnutie. 


To, že triedený zber na Slovensku nie je jednotný, je určitou komplikáciou. Tím OZV NATUR-PACK pripravil užitočnú pomôcku pre partnerské samosprávy. Pripravili pomôcku pre samosprávy - Nový portál ukáže, ako správne triediť


Na stránke www.naturpack.sk a www.incien.sk bola zverejnená aktualizovaná verzia najobsiahlejšej príručky o triedení odpadov na Slovensku, pod názvom Alchýmia triedenia komunálneho odpadu. Materiál obsahuje nové kapitoly (zálohovanie obalov, triedenie kuchynského bioodpadu) a aktualizáciou prešla aj zvyšná časť venovaná ostatným zložkám triedeného zberu odpadov. Príručka je pripravená spoločne s neziskovou organizáciou INCIEN - Inštitút cirkulárnej ekonomiky. 

V rámci iniciatívy Miesta preč (www.miestaprec.sk) bola na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti  zverejnená reportáž o recyklácii papiera.


Veľkú pozornosť vzbudila aktuálna reportáž zo série iniciatívy Miesta preč od spoločnosti Reparaf, zameranú na recykláciu sviečok a iných odpadov každoročne končiacich na cintorínoch.

Ďalšie vzdelávacie aktivity pre samosprávy sú len pripravené v rámci partnerstva s portálom čierna labuť (www.ciernalabut.sk) a Dobré noviny (www.dobrenoviny.sk).


Ďalšia reportáž spoločnosti NATUR-PACK je o odpadových nádobách na triedený zber z kontajnerových stojísk v meste Košice.


Reportáž je reakciou na žiadosť Slovenskej inšpekcie životného prostredia pomôcť s edukáciou v téme medvede vs. odpadové kontajnery. Spoločnosť NATUR-PACK zabezpečuje triedenie odpadov v 83 samosprávach, ktorých sa týka režim ochrany pred medveďom hnedým. Táto téma však v súčasnosti rezonuje tak intenzívne, že je dôležité upozorniť na ňu všetky partnerské samosprávy i verejnosť (zoznam samospráv).


Na Slovensku je v plnom prúde príprava zálohového systému pre nápojové plastové fľaše a plechovky, ktorého spustenie je naplánované na 1. 1. 2022. Vzhľadom na rastúce množstvo otázok zo strany výrobcov i verejnosti spoločnosť NATUR-PACK pripravila v spolupráci s organizáciou Správca zálohového systému informačnú reportáž.


Pri príležitosti DŇA ZEME spoločnosť NATUR-PACK pripravila spoločné video iniciatívy MIESTA PREČ, ktorej cieľom je hovoriť o tom, kde končia odpady vytvorené v našich domácnostiach - kde končia, keď ich triedime, ale aj čo sa s nimi deje, keď ich netriedime. Reportáže tohto druhu patria medzi najobľúbenejšie a najsledovanejšie a hovoria o tom, že triedenie odpadov má zmysel. Aj preto v tomto roku budú opäť pokračovať návštevy po slovenských recyklátoroch, u ktorých končia odpady z triedeného zberu z našich samospráv. 
Iniciatíva MIESTA PREČ, ktorú tvoria organizácie INCIEN - Inštitút cirkulárnej ekonomiky, Slovakia Going Zero Waste a NATUR-PACK, zároveň vyhlásila súťaž ku DŇU ZEME, do ktorej sa môže zapojiť verejnosť i školy. Viac informácií nájdete na www.naturpack.sk a https://www.naturpack.sk/novinky/iniciativa-miesta-prec-vyhlasuje-sutaz-pri-prilezitosti-dna-zeme-2021/.

 


Na kanáli NATUR-PACK verejnosti je pripravený nový vzdelávací seriál „SPRÁVNA TREFA“, v ktorom bude postupne vysvetľované správne triedenie jednotlivých druhov odpadov.

Prvá časť tohto seriálu je  venovaná nápojovým kartónom, tzv. tetrapakom, v súčasnosti nazývaným ako kompozitné obaly na báze lepenky, donedávna označovaným ako viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (VKM).

 


Nestláčanie obalov je celoslovenský problém a spôsobuje množstvo súvisiacich problémov vrátane nižšej kvality triedenia odpadov. V dôsledku nestláčania obalov tiež množstvo recyklovateľných odpadov pravidelne končí v zmesových kontajneroch, čo na väčšine územia Slovenska znamená ich koniec na niektorej zo skládok odpadov. Preto ďalšou reportážou NATUR-PACKu je práve reportáž o stláčaní odpadov.

Zároveň bol pre partnerské samosprávy pripravený predvianočný vzdelávací materiál obsahujúci reportáž a článok na tému stláčania obalov v období Vianoc, ktorý nájdete na www.naturpack.sk v sekcii Na stiahnutieDokumenty OBCE - informačný materiál č. 31.

 


NATUR-PACK dáva do pozornosti reportáž o recyklácii hliníkových plechoviek, ktorej cieľom je prispieť k tomu, aby tento cenný materiál nekončil v zmesových kontajneroch ani v prírode, čo je na Slovensku častá realita.

Zároveň informoval o aktualizácii unikátnej príručky pre správne triedenie odpadov nazvanej Alchýmia triedenia komunálneho odpadu. Uvedená príručka je výsledkom spolupráce s organizáciou Inštitút cirkulárnej ekonomiky (INCIEN). Ide o najkomplexnejší materiál tohto druhu na Slovensku, ktorý sa priebežne dopĺňa a prispôsobuje aktuálnej situácii v oblasti triedenia a recyklácie odpadov, ako aj legislatívnym podmienkam.


NATUR-PACK pripravil ďalšiu zaujímavú reportáž súvisiacu s nedostatkami pri triedení odpadu na Slovensku. O týchto problémoch čoraz viac hovoria aj tzv. infuenceri z radov známych osobností a pridávajú sa aj výrobcovia – spoločnosti produkujúce výrobky, z ktorých sa skôr alebo neskôr stávajú odpady.


PET fľaša je výborným príkladom vynikajúco recyklovateľného materiálu, ktorý však na Slovensku veľmi často končí na skládkach odpadov alebo v prírode. NATUR-PACK pripravil ďalšiu reportáž zo série obľúbených náučných videí z recyklačných závodov na Slovensku, tentokrát zo závodu na recykláciu PET fliaš.

 

Reportáž je záverečným šiestym dielom videosérie k projektu PET kajak. Všetky diely pohromade nájdete v zozname videí po kliknutí SEM .


NATUR-PACK zverejnil dalšiu reportáž zo série obľúbených náučných videí z recyklačných závodov na Slovensku, tentokrát zo závodu na recykláciu skla Vetropack Nemšová.

Video nadväzuje na prvú reportáž z tohto závodu (nájdete ju po kliknutí SEM) a verejnosť sa v ňom dozvie ďalšie zaujímavé informácie o skle, napr. v čom spočíva úspora pri výrobe skla s použitím recyklátu - sklených črepov.


K Dňu Zeme bola vyhlásená súťaž, do ktorej sa mohli zapojiť všetky základné a materské školy v partnerských samosprávach OZV NATUR-PACK.
Viac informácií o súťaži nájdete na webovej stránke www.naturpack.sk  a v článku: www.naturpack.sk/novinky/natur-pack-vyhlasuje-sutaz-ku-dnu-zeme-2020/ .

Videoreportáže zverejnené pri príležitosti tohtoročného Dňa Zeme:

5. diel videosérie projektu PET kajak upozorňuje na problém odpadov v prírode

 

Video na tému ZERO WASTE pripravené v spolupráci s partnerskou neziskovou organizáciou DAPHNE


NATUR-PACK upozorňuje na hrubé porušovanie pravidiel triedenia odpadov. Kontrolou modrých a žltých kontajnerov na triedený zber sa zistilo, že v približne tretine modrých kontajnerov sa našli použité hygienické vreckovky alebo servítky a až vo viac ako 60 % žltých kontajnerov boli použité jednorazové rukavice, vyrobené z rôznych materiálov.

V čase šírenia koronavírusu je nesmierne dôležité dodržiavanie hygienických pravidiel aj v oblasti triedenia odpadov. Vytvorením videa s touto výzvou a vysvetlením správneho postupu vyhadzovania pomôcok zabraňujúcich šíreniu infekcie, sa rozhodli prispieť k zvýšeniu ochrany pracovníkov zberových spoločností (smetiarov, pracovníkov dotrieďovacích liniek).


NATUR-PACK pri príležitosti Dňa učiteľov spúšťa nový originálny vzdelávací portál o odpadoch, ktorý je určený nielen pre pedagógov, ale aj pre rodičov. Bezplatný online portál www.garbagegobblers.sk obsahuje aktivity, hry, metodiku i materiály na stiahnutie.

Úvodné, predstavujúce video k portálu je pripravené spoločne s autorkou projektu Mgr. art. Táňou Zacharovskou.

Pre uľahčenie zdieľania vzdelávacích videí je pre partnerské samosprávy a verejnosť pripravený špeciálny tutoriál na adrese https://youtu.be/XpNEAzMe3Q8


NATUR-PACK pripravil v rámci originálnych vzdelávacích online aktivitít na témy zero waste, triedenie odpadov a recyklácia odpadov aj videoreportáž o recyklácii papiera v spolupráci s moderátorom Viktorom Vinczem. Ďalšie informácie sú dostupné na webstránke www.triedenieodpadu.skVzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom šírenia koronavírusu, v týchto dňoch dochádza k obmedzeniam aj pri nakladaní s odpadmi.

V zmysle nariadenia Úradu verejného zdravotníctva sú prevádzky na zber a výkup druhotných surovín, ako aj všetky prevádzky okrem udelených výnimiek (potraviny, lekárne, drogérie, banky, pošty, mobilný operátori) dočasne ZATVORENÉ DO ODVOLANIA.
 
Dochádza však aj k ďalším reálnym obmedzeniam pri výkone služieb v odpadovom hospodárstve. Niektoré prevádzky zberových spoločností pozastavujú alebo obmedzujú triedenie vyzbieraných odpadov z triedeného zberu komunálnych odpadov na triediacich linkách, čo ústi do pozastavenia alebo obmedzenia vývozov triedeného zberu komunálnych odpadov predovšetkým zo zástavieb rodinných domov.

OZV NATUR-PACK situáciu ohľadom preventívnych opatrení pred šírením nákazy koronavírusom starostlivo sleduje a priebežne prijímame opatrenia na úrovni tímu NATUR-PACK.