Komunálny odpad - vzdelávacie videá

NATUR-PACK zverejnil dalšiu reportáž zo série obľúbených náučných videí z recyklačných závodov na Slovensku, tentokrát zo závodu na recykláciu skla Vetropack Nemšová.

Video nadväzuje na prvú reportáž z tohto závodu (nájdete ju po kliknutí SEM) a verejnosť sa v ňom dozvie ďalšie zaujímavé informácie o skle, napr. v čom spočíva úspora pri výrobe skla s použitím recyklátu - sklených črepov.


K Dňu Zeme bola vyhlásená súťaž, do ktorej sa mohli zapojiť všetky základné a materské školy v partnerských samosprávach OZV NATUR-PACK.
Viac informácií o súťaži nájdete na webovej stránke www.naturpack.sk  a v článku: www.naturpack.sk/novinky/natur-pack-vyhlasuje-sutaz-ku-dnu-zeme-2020/ .

Videoreportáže zverejnené pri príležitosti tohtoročného Dňa Zeme:

5. diel videosérie projektu PET kajak upozorňuje na problém odpadov v prírode

 

Video na tému ZERO WASTE pripravené v spolupráci s partnerskou neziskovou organizáciou DAPHNE


NATUR-PACK upozorňuje na hrubé porušovanie pravidiel triedenia odpadov. Kontrolou modrých a žltých kontajnerov na triedený zber sa zistilo, že v približne tretine modrých kontajnerov sa našli použité hygienické vreckovky alebo servítky a až vo viac ako 60 % žltých kontajnerov boli použité jednorazové rukavice, vyrobené z rôznych materiálov.

V čase šírenia koronavírusu je nesmierne dôležité dodržiavanie hygienických pravidiel aj v oblasti triedenia odpadov. Vytvorením videa s touto výzvou a vysvetlením správneho postupu vyhadzovania pomôcok zabraňujúcich šíreniu infekcie, sa rozhodli prispieť k zvýšeniu ochrany pracovníkov zberových spoločností (smetiarov, pracovníkov dotrieďovacích liniek).


NATUR-PACK pri príležitosti Dňa učiteľov spúšťa nový originálny vzdelávací portál o odpadoch, ktorý je určený nielen pre pedagógov, ale aj pre rodičov. Bezplatný online portál www.garbagegobblers.sk obsahuje aktivity, hry, metodiku i materiály na stiahnutie.

Úvodné, predstavujúce video k portálu je pripravené spoločne s autorkou projektu Mgr. art. Táňou Zacharovskou.

Pre uľahčenie zdieľania vzdelávacích videí je pre partnerské samosprávy a verejnosť pripravený špeciálny tutoriál na adrese https://youtu.be/XpNEAzMe3Q8


NATUR-PACK pripravil v rámci originálnych vzdelávacích online aktivitít na témy zero waste, triedenie odpadov a recyklácia odpadov aj videoreportáž o recyklácii papiera v spolupráci s moderátorom Viktorom Vinczem. Ďalšie informácie sú dostupné na webstránke www.triedenieodpadu.sk



Vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom šírenia koronavírusu, v týchto dňoch dochádza k obmedzeniam aj pri nakladaní s odpadmi.

V zmysle nariadenia Úradu verejného zdravotníctva sú prevádzky na zber a výkup druhotných surovín, ako aj všetky prevádzky okrem udelených výnimiek (potraviny, lekárne, drogérie, banky, pošty, mobilný operátori) dočasne ZATVORENÉ DO ODVOLANIA.
 
Dochádza však aj k ďalším reálnym obmedzeniam pri výkone služieb v odpadovom hospodárstve. Niektoré prevádzky zberových spoločností pozastavujú alebo obmedzujú triedenie vyzbieraných odpadov z triedeného zberu komunálnych odpadov na triediacich linkách, čo ústi do pozastavenia alebo obmedzenia vývozov triedeného zberu komunálnych odpadov predovšetkým zo zástavieb rodinných domov.

OZV NATUR-PACK situáciu ohľadom preventívnych opatrení pred šírením nákazy koronavírusom starostlivo sleduje a priebežne prijímame opatrenia na úrovni tímu NATUR-PACK.