Prejsť na obsah

Miestne poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad - tlačivá

Tlačivá – „Oznámenie vzniku, zmeny a zániku k poplatku za komunálne odpady“, „Oznámenie vzniku za drobné stavebné odpady“ na území mesta KošiceTlačivá podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 131 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice


/Zdroj: Referát daní a poplatkov MMK/