Prejsť na obsah

Školské stravovanie

Pre rodičov

 

Normy


Zákony

Zmeny v poskytovaní dotácii na stravu od 1.7.2022   /formát   pdf 386 kB/

 

Potravinový kódex Slovenskej republiky  (aktualizovaný k 04.08.2021) 

https://www.svps.sk/legislativa/legislativa_kodex.asp

 

Vyhlášky

Nariadenia vlády/Zdroj: oddelenie školstva MMK/