Počkajte chvíľu, prebieha načítavanie

Úradná tabuľa

Stavebné povolenie

Stavebné povolenie pre stavebný objekt SO 204 Areálové spevnené plochy

Projekty mesta