Prejsť na obsah

Články - Marketing mesta

Zoznam aktuálnych článkov

Záverečný účet mesta Košice je spracovaný v súlade s § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Predošlá strana
Ďalšia strana