Prejsť na obsah

Články - Marketing mesta

Zoznam aktuálnych článkov

Mesto Košice v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. 1115 Mestského zastupiteľstva v Košiciach vyhlasuje dobrovoľnú zbierku

Predošlá strana
Ďalšia strana