Články - Marketing mesta

Zoznam aktuálnych článkov

Návrh Programového rozpočtu mesta na rok 2020 je spracovaný v súlade s legislatívou a prioritami mesta na rok 2020. Východiskom pre spracovanie návrhu rozpočtu bol rozvojový dokument Program rozvoja mesta Košice pre obdobie rokov 2015–2020, výhľadovo do roku 2025

Predošlá strana
Ďalšia strana