Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Primátor mesta Košice vyhlasuje dňa 18. júna 2023 o 11,00 hod. na území mesta Košice mimoriadnu situáciu z dôvodu požiaru viacpodlažného bytového domu na území MČ Košice - Šaca, kde došlo k ohrozeniu života a zdravia obyvateľov bytovky a poškodeniu bytového domu.
Návrh Programového rozpočtu mesta na roky 2023 - 2025 je zostavený v súlade s príslušnými právnymi normami. Východiskom pre spracovanie rozpočtu mesta bol rozvojový dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022–2027 a Akčný plán rozvoja mesta Košice 2022-2024 rešpektujúc finančné možnosti mesta.
Návrh Programového rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024 je zostavený v súlade s príslušnými právnymi normami. Východiskom pre spracovanie rozpočtu mesta bol rozvojový dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022–2027 a Akčný plán rozvoja mesta Košice 2022-2024 rešpektujúc finančné možnosti mesta.
Návrh Programového rozpočtu mesta na rok 2021 je spracovaný v súlade s legislatívou a prioritami mesta. Východiskom pre spracovanie rozpočtu mesta bol rozvojový dokument Program rozvoja mesta Košice pre obdobie rokov 2015–2020, výhľadovo do roku 2025 a Akčný plán Programu rozvoja mesta na roky 2019-2021 rešpektujúc finančné možnosti mesta.
Z dôvodu migrácie servera Gisplan v rámci transformácie IT infraštruktúry na Magistráte mesta Košice bude aplikácia GISPLAN, ktorá je umiestnená na adrese gisplan.kosice.sk, nedostupná v čase od 18:00 hod. dňa 15.6.2023 do 06:00 hod. dňa 16.6.2023.
Mesto Košice v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. 1115 Mestského zastupiteľstva v Košiciach vyhlasuje dobrovoľnú zbierku
Mesto Košice v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. 777 Mestského zastupiteľstva v Košiciach vyhlasuje dobrovoľnú zbierku
Mesto Košice v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. 776 Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 23. septembra 2021 vyhlasuje dobrovoľnú zbierku

Predošlá strana