Prejsť na obsah

Návrh Programového rozpočtu mesta Košice na roky 2020-2022

Návrh Programového rozpočtu mesta na rok 2020 je spracovaný v súlade s legislatívou a prioritami mesta na rok 2020. Východiskom pre spracovanie návrhu rozpočtu bol rozvojový dokument Program rozvoja mesta Košice pre obdobie rokov 2015–2020, výhľadovo do roku 2025.