Prejsť na obsah

Mesto Košice po deviaty raz vyhlasuje grantovú výzvu pre oblasť kultúry a kreatívnych odvetví

Mesto Košice deviaty raz vyhlasuje grantovú výzvu, ktorou podporí nezriaďované organizácie a jednotlivcov z oblasti kultúry a kreatívnych odvetví. Výzva je už tretí rok zameraná aj na zmiernenie dopadov pandémie koronavírusu, ktorá tento sektor výrazne zasiahla.

Grantová výzva predstavuje nástroj, prostredníctvom ktorého mesto poskytuje dotácie pre nezávislých kultúrnych operátorov. Mesto takto udržiava a rozvíja dedičstvo titulu Európske hlavné mesto kultúry 2013 a kladie dôraz na systematické rozvíjanie a podporovanie oblasti kultúry a kreatívnych odvetví.

„Kultúra a kreatívny priemysel majú na rozvoj nášho mesta a wellbeing jeho obyvateľov nenahraditeľný vplyv. Rozvíjať sektor kultúry a kreatívnych odvetví a podporovať jeho činnosť, partnerstvá a medzisektorové projekty si vyžaduje kontinuálny komplexný prístup, o ktorý sa mesto usiluje. Jedným z výsledkov tohto úsilia je už tradične grantová výzva. Vzhľadom na danú alokáciu a zjednodušenie prihlasovania otvárame v tomto roku jeden podprogram pre všetkých uchádzačov.“ vysvetľuje námestník primátora Marcel Gibóda. 

Grantová komisia menovaná primátorom mesta bude zložená zo zástupcu Komisie kultúry mestského zastupiteľstva v Košiciach, zástupcu administrátora grantového programu, zástupcu primátora mesta a zo 4 odborných hodnotiteľov z oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu so skúsenosťou s prípravou a realizovaním projektov. Grantová komisia rozdelí úspešným uchádzačom 150 000 eur.

Požiadať o dotáciu je možné do 28.2.2022, a to iba elektronickou formou zaregistrovaním sa a vyplnením žiadosti v systéme https://cike.egrant.sk.

Organizácie, ktorým bola v minulom roku udelená podpora v rámci podprogramu trojročných dotácií, sa do výzvy prihlásia s aktualizovaným projektom pre daný rok. 

Všetky potrebné informácie žiadatelia nájdu na https://www.cike.sk/project/grantova-vyzva-mesta-kosice-2022/.