Prejsť na obsah

Návrh Programového rozpočtu mesta Košice na roky 2021-2023

Návrh Programového rozpočtu mesta na rok 2021 je spracovaný v súlade s legislatívou a prioritami mesta.
Východiskom pre spracovanie rozpočtu mesta bol rozvojový dokument Program rozvoja mesta Košice pre obdobie rokov 2015–2020, výhľadovo do roku 2025 a Akčný plán Programu rozvoja mesta na roky 2019-2021 rešpektujúc finančné možnosti mesta.