Prejsť na obsah

Návrh Programového rozpočtu mesta Košice na roky 2022-2024

Návrh Programového rozpočtu mesta na roky 2022 - 2024 je zostavený v súlade s príslušnými právnymi normami.
Východiskom pre spracovanie rozpočtu mesta bol rozvojový dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022–2027 a Akčný plán rozvoja mesta Košice 2022-2024 rešpektujúc finančné možnosti mesta.