Prejsť na obsah

Mesto Košice vyhlasuje grantovú výzvu na podporu kultúry a kreatívneho priemyslu

Mesto Košice a Creative Industry Košice vyhlasujú grantovú výzvu zameranú na podporu kultúry a kreatívneho priemyslu a na zmiernenie dopadov pandémie koronavírusu. Zámerom grantovej výzvy je podpora a rozvoj talentu a kultúrneho dedičstva prostredníctvom podpory projektov jednotlivcov a organizácií pôsobiacich v kultúrnom a kreatívnom priemysle (KKP) v Košiciach. 

Hlavnými prioritami výzvy sú stabilizácia sektora KKP, podpora trvalo udržateľného rozvoja, porozumenia a tolerancie, ale tiež posilňovanie práce v partnerstve a podpora medzisektorovej spolupráce. Dôraz sa kladie na vysokú kvalitu obsahu, výsledkov, realizácie a dopadu projektov.

Uzávierka podávania žiadostí je 18. apríla 2021. Podávanie žiadostí prebieha elektronicky prostredníctvom prihlasovacieho formulára.

Open call aktuálnej výzvy - Grantová výzva Mesta Košice 2021
https://www.cike.sk/project/grantova-vyzva-mesta-kosice-2021/

Všeobecné informácie o Grantovej výzve aj s históriou
https://www.cike.sk/project/grantova-vyzva-2